Podmínky zákaznického klubu Sport Jelen

 1. Pár slov na úvod
  • Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zákaznického klubu Sportu Jelen (dále jen „zákaznický klub“), který provozuje společnost Lamas trade s.r.o., sídlem V Sítinách 567, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 057 84 743.
  • Registrací do zákaznického klubu vám bude, jakožto věrným zákazníkům, umožněno čerpat členských výhod podle těchto podmínek.
  • Společnost nabízí své produkty prostřednictvím:
 • internetového obchodu Sport Jelen, který naleznete na adrese sportjelen.cz;
 • kamenného obchodu Sport Jelen, který naleznete na adrese 17. listopadu 214, 517 21 Týniště nad Orlicí.
  • V těchto podmínkách zákaznického klubu bude společnost dále pro přehlednost vystupovat jen jako Sport Jelen – bude se tím rozumět jakékoliv vystupování společnosti jak v rámci internetového obchodu, tak v rámci kamenného obchodu.
 1. Vznik členství
  • Pokud nakoupíte v kamenném obchodě Sportu Jelen v rámci jednoho nákupu produkty nad 700 Kč, Sport Jelen Vám umožní zaregistrovat se do zákaznického klubu způsobem uvedeným níže.
  • Do klubu není umožněno vstoupit právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
  • Získat členství v zákaznickém klubu je možné:
 • vyplněním tištěné přihlášky při nákupu v kamenném obchodě;
  • Pokud odevzdáte či odešlete přihlášku, vyjadřujete tím souhlas s těmito podmínkami zákaznického klubu.
  • K úspěšné registraci je nutné také udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do zákaznického klubu. Bez tohoto souhlasu není možné se do zákaznického klubu registrovat.
  • Sport Jelen si vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka v případě, kdy v předchozím období zneužíval členství k neoprávně­nému prospěchu na úkor Sportu Jelen. Takové odmítnutí bude zákazníkovi sděleno e-mailem.
 1. Zánik členství
  • Pokud budete chtít vaše členství v zákaznickém klubu ukončit, napište nám, prosíme, žádost – buďto písemně na adresu Sport Jelen, 17. listopadu 214, Týniště nad Orlicí, 517 21nebo e-mailem na adresu info@cz.
  • Členství bude ukončeno také odvoláním vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do zákaznického klubu.
  • Sport Jelen si vyhrazuje právo jednostranně zrušit nebo pozastavit členství v zákaznickém klubu v případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek zákaznického klubu ze strany člena, nebo dojde-li k podvodu člena na činnost Sportu Jelen.
  • V případě ukončení členství v zákaznickém klubu dojde k zastavení možnosti čerpat výhody zákaznického klubu. Do této doby vzniklé nároky na členské výhody nezanikají.
 1. Členské výhody
  • Členstvím v zákaznickém klubu vzniká nárok na následující členské výhody:
 • obdržení 10% slevy na každý další nákup uskutečněný v kamenném obchodě pod jeho jménem a příjmením daného člena;
  • Sport Jelen je oprávněn nad rámec výhod výše uvedených poskytnout členům i jiné výhody za podmínky, že podmínky těchto výhod budou před jejím umožněním sděleny na internetových stránkách sportjelen.cz nebo prostřednictvím emailu.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Sport Jelen si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit aktivity zákaznického klubu a to i bez předchozího upozornění.
  • Sport Jelen si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.
  • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 3. 2018
  • Pokud vystupujete jako spotřebitel, máte dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy.

V takovém případě jste jako spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo se společností vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.