Souhlas se zpracováním osobních údajů

Lamas trade s.r.o.

V Sítinách 567, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 057 84 743

provozující internetový obchod Sport Jelen, na adrese www.sportjelen.cz

provozující kamenný obchod Sport Jelen, na adrese 17. listopadu 214, 517 21 Týniště nad Orlicí

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lamas trade s.r.o., se sídlem V Sítinách 567, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 057 84 743, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38807 (dále jen „Správce“), která provozuje kamenný a internetový obchod Sport Jelen na výše uvedených adresách (dále jen „obchod“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje zákazníků:
 • e-mail
 • soubory cookies

(dále jen „Osobní údaje“).

 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 1. Osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
 • zasílání obchodních sdělení určených k propagačním účelům Správce
 • cílení reklamy Správcem
 1. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Sport Jelen, 17. listopadu 214, Týniště nad Orlicí, 517 21, info@cz nebo odhlášením z newsletteru.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel marketingových služeb Jana Dolejšová, místem podnikání 785 01 Babice 99, IČ 024 15 071;
 3. Poskytovatel softwaru k hromadnému rozesílání e-mailů MailChimp;
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.